Ngải cứu than không khói

Liên hệ

Ngải cứu than không khói thích hợp sử dụng tại Spa dưỡng sinh, đặc biệt ở những phòng có không gian nhỏ. 

Sử dụng để làm ấm, trị liệu dưỡng sinh.

Sản phẩm liên quan

 Ngải cứu than không khói
 Ngải cứu than không khói