Thanh gỗ cạo gió massage TG103

Liên hệ
Hỗ trợ thực hiện xoa bóp ấn huyệt ở vùng khác nhau trên cơ thể. 
 Thanh gỗ cạo gió massage TG103